Ehitise Tuleohutusaudit

13.09.2017
Auditit läheb teil vaja kui:
 • Puudub ehitamise aluseks olev projekt ja ehitusdokumentatsioon või mõlemad ja ehitise tuleohutuses ei ole Päästeametil võimalik veenduda
 • Ehitise kasutusviisi ja/või kasutusotstarbe muutmisel tuleb hinnata, kas uus tegevus antud ehitises on lubatav


Tuleohutusosa audit sisaldab:

 • Ehitusdokumentatsiooni auditeerimine
 • Ehitise tuleohutusklassi, kasutusviisi ja kasutusotstarbe hindamine
 • Ehitise tuleohuklassi ja tulekaitsetaseme hindamine
 • Ehitises tuletõkkesektsioonide auditeerimine
 • Ehitise kandekonstruktsioonide auditeerimine
 • Ehitise pindade ja ehitusmaterjalide tuletundlikkuse auditeerimine
 • Ehitisest evakuatsiooni nõuetele vastavuse auditeerimine
 • Päästemeeskonna tegutsemisvõimaluste auditeerimine
 • Ehitistevahelise tule leviku auditeerimine
 • Ehitises täiendavate ohtude (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteem) auditeerimine
 • Ehitises paiknevate ja ehitisse nõutud 

Omame kutsekvalifikatsiooni tuleohutusekspert tase 6

Küsi pakkumist meie kvalifitseeritud eksperdilt
tuki@tuki.ee
+372 556 41915