Vingugaasiandur muutub KOHUSTUSLIKUKS!

27.09.2021

Vingugaasiandur on kohustuslik, kui hoones (nii kodud, kui ka muud hooned) on tahkekütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada – ahi, kamin, pliit, katel vms.
Vingugaasiandur tuleb paigaldada esimesel võimalusel nii eluhoonesse kui mitteeluhoonesse, kuid mitte hiljem kui 1. jaanuaril 2022.

Paigalda vingugaasiandur, kui sinu kodus on:

   • Gaasiseadmed – gaasikatel või gaasiveesoojendi
   • Tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel

   

       Vingugaasianduri paigaldamine ei ole vajalik, kui sinu kodus on kasutusel ainsa gaasiseadmena gaasi pliit ning puudub tahkekütust kasutav küttekolle. Sellisel juhul võid kaaluda 

   gaasianduri

       paigaldamist.

   Vingugaasianduri soetamine

   Enne, kui vingugaasiandurit ostma hakkad, mõtle läbi, millisesse ruumi sa soovid selle panna. Näiteks vannituppa paigaldatav andur peab olema niiskete ruumide jaoks sobiv (alates IP 44). Infot anduri niiskuskindluse kohta leiab selle kasutusjuhendist.

   Valida saab ka ekraaniga ja ekraanita andurite vahel, samuti on olemas erinevate toitesüsteemidega andureid (patarei vs aku).

   Jälgi ka, et andurile oleks märgitud järgmine info:

     • CE-märgis – see märgistus on tootja või importija antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele
     • tootja andmed
     • avastatava gaasi tüüp koos seadme nimetuse ja mudeliga
     • standardi number, aparaadi tüüp (A või B)
     • seerianumber (või tootmiskuu-päev)
     • nimipinge/sagedus/võimsus (kui võrgutoide)
     • patareide tüüp (kui patareitoide)
     • seadme soovituslik maksimaalne eluiga
     • hoiatus „Enne paigaldamist ja kasutamist tutvu hoolikalt kasutusjuhistega“

   Tea, et anduriga peab olema kaasas eestikeelne kasutusjuhend, kus on kirjas nõuded paigaldusele.

   Andurid annavad alarmi, kui vingugaasi kontsentratsioon ruumis on olnud üle 30 ppm-i kaks minutit, või kui vingugaasi kontsentratsioon on 200 ppm või enam. Alarm lõpeb, kui vingugaasi kontsentratsioon langeb alla 30 ppm-i. Näidik andur annab alarmi samadel tingimustel.